Skip to content
Tuyên bố chung APEC 2017: Nhiều bước tiến mới trong hợp tác, hành động
Cùng với việc thống nhất ra Tuyên bố chung về 04 nội dung sáng kiến Việt Nam đề xuất tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Bộ trưởng Tài chính cũng đã có chung quan điểm và thống nhất một số vấn đề liên quan khác...
Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ra Tuyên bố chung
Chiều ngày 21/10/2017, kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM 2017), Bộ trưởng Tài chính của các nền kinh tế APEC đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng và ra Tuyên bố chung về các vấn đề cùng quan tâm...
Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính APEC về Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai
Ngày 21/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM 2017) diễn ra tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tại hội nghị này, Bộ trưởng Tài chính của các nền kinh tế APEC đã thông qua tuyên bố chung về các vấn đề được trao đổi tại Hội nghị, trong đó có nội dung Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai...
Tài chính bao trùm: Các nền kinh tế APEC đồng thuận quan điểm
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 diễn ra tại TP. Hội An (Quảng Nam) từ ngày 19-21/10/2017 đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở 04 đề xuất sáng kiến của Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính và Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC đã thảo luận, thống nhất và ra tuyên bố chung. Trong đó, vấn đề Tài chính bao trùm là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận…
Tuyên bố chung của các Bộ trưởng APEC 2017 về kế hoạch hành động Cebu
Ngày 21/10/2017, tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM 2017) đã thành công tốt đẹp, các Bộ trưởng tài chính APEC đã đưa ra Tuyên bố chung của Hội nghị lần này với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đã thống nhất nhiều nội dung về Kế hoạch hành động Cebu...
BEPS – Nội dung quan trọng trong tuyên bố chung của Bộ trưởng các nền kinh tế APEC
Ngày 21/10/2017, tại TP. Hội An (Quảng Nam), các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã thông qua Tuyên bố chung về các vấn đề liên quan đến các chủ đề hợp tác ưu tiên, trong đó có chủ đề chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS)...
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 thành công tốt đẹp
Chiều ngày 21/10/2017, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 24 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng chủ trì và các Hội nghị bên lề (Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc ngân hàng Trung ương APEC) đã kết thúc tốt đẹp...
Tuyên bố chung của các Bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ngày 21/10/2017
Tài chính toàn diện: Chủ đề hợp tác ưu tiên tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017
Tài chính toàn diện được coi là trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững, góp phần huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội. Đây cũng là một trong 4 nội dung hợp tác ưu tiên trong khuôn khổ tiến trình hợp tác Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 2017.
Tài chính toàn diện: Vấn đề Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm
Tài chính toàn diện là 1 trong 4 chủ đề ưu tiên trong hợp tác tài chính của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 2017. Trên thực tế, tài chính toàn diện là vấn đề những năm qua Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm.